Vuo­den kau­pun­gi­no­sa -kil­pai­lus­sa et­si­tään viih­tyi­sää ja yh­tei­söl­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, jos­sa on mo­ni­puo­lis­ta, uu­den­tyyp­pis­tä­kin toi­min­taa, ak­tii­vi­sia pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta ja hyvä asua.Teemu Partanen mukana Leijonan luolassa – jääli­lä­sy­rit­täjän tuhk… Read More


BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta, kasvuyritysten tarvitsemista palveluista, viennin ja myynnin sekä investointien ja työpaikkojen edistämisestä. Kansainvälisesti verkostoitunut BusinessOulu toimii yritysten kumppanina ja kasvun mahdollistajana, erityisesti pohjoisella ulottuvuudella, jossa se vastaa ja… Read More


Oulun teknologiakylä Oy, nykyisin pörssissä listattu Technopolis Oyj, ja sen ten vuotta myöhemmin perustettu tytäryhtiö Medipolis ovat toimineet yrityshautomona kasvavalle joukolle yrityksiä, sekä yhdessä tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa lisääntyvien toimitilojen tarjoajina. ”Pohjolan piilaaksoksi” kutsuttu Oulu on tällä tavall… Read More


Each routes go away through the stone ball at Rotuaari (at the middle of Oulu) plus the journey lasts about 1 hour. You could hop off As well as in on the way.Nallikari and its Eden sea resort. Summer season visit is desired, however , you can bathe outside all yr spherical in Eden's cozy temperature of +26°C. A bone-chilling dip within the freezi… Read More